โครงสร้างหลักสูตรและวิชาเฉพาะ

สาขาวิชาการทำขนมและขนมปัง
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 4 มิถุนายน 2567)

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการปรุงอาหารนานาชาติ
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 4 มิถุนายน 2567)

ข้อมูลเพิ่มเติม  
สาขาวิชาการครัวไทย
ระยะเวลาเรียน : 48 สัปดาห์
เปิดรับสมัคร : 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 (เปิดภาคเรียน 4 มิถุนายน 2567)

ข้อมูลเพิ่มเติม